Geestig Gezond Sporten

Met ZVO onderschreven we het charter 'geestig gezond sporten' Dit betekent dat we aandacht hebben en open staan voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn.

Dit omvat vijf pijlers:

  1. We zorgen voor een warm onthaal van psychisch kwetsbare sporters
  2. We proberen als zwemclub een veilige plek te zijn voor kinderen en jongeren
  3. Iedere sporter mag zich op zijn eigen ritme ontwikkelen
  4. Er zijn gemakkelijk bereikbare en gevormde club-API (aanspreekpersoon integriteit). Je kan bij hen terecht met bezorgdheden omtrent diverse thema’s zoals grensoverschrijdend gedrag, pesten, psychosociale problemen, enz.
  5. We vormen onze trainers en vragen dat hij/zij aandacht en begrip toont voor alle noden van alle verschillende zwemmers.

Heb je hier vragen bij, neem zeker contact op met onze club-API’s.

Word lid

Wil je lid worden van onze fantastische club? Klik hier voor meer info.