ZVO

Vrijwilligers

Onze vereniging kan niet draaiende gehouden worden zonder mensen die vrijwilligerswerk doen. Naast de sportende leden zijn er dus ook nog vrijwilligers.

Wat is vrijwilligerswerk? Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van ��n of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of priv�-verband van degene die de activiteit verricht.

Geef toe, niet mis als definitie. Daarom wat meer uitleg over bepaalde onderdelen.