ZVO

De leden - verzekering

Alle leden van ZVO zijn aangesloten bij de Sporta federatie vzw. Dit is de grootste recreatieve sportfederatie van Vlaanderen met 1.340 clubs met samen ruim 73.000 sporters die zijn aangesloten. Bij Sporta staat het sociale karakter van sport centraal. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de competities of trainingsactiviteiten geen sportieve uitdaging kunnen bieden! Meer over onze federatie kan je lezen op hun website waarvan het adres terug te vinden is op onze pagina met links.

Via Sporta federatie vzw zijn al onze leden ook verzekerd, dit via een collectieve 'Verzekering tegen sportongevallen' bij Ethias, met polisnummer 45.236.716.
De verzekerde risico's zijn lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en ook hartfalen en beroertes.

Wie en wat is verzekerd?
A. Burgerlijke aansprakelijkheid.
Dit is schade die aan derden toegebracht wordt als gevolg van verzekerde activiteiten. De clubs, leden van de aangesloten club hun bestuursleden zijn hier verzekerd. Onder verzekerde activiteiten worden o.a. verstaan wedstrijden, trainingen, vergaderingen, feestelijkheden, uitstappen en groepsreizen (verblijf inbegrepen) georganiseerd binnen de clubwerking. De verzekering geldt tijdens de activiteiten en tijdens alle verplaatsingen in groep.

De waarborgen zijn:
Uitsluitingen hebben vooral betrekking op schade aan kledingstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen.

B. Lichamelijke ongevallen.
Dit is uitsluitend van toepassing op de leden.

Hier worden de behandelingskosten terugbetaald na tegemoetkoming van de ziekteverzekering, en dit gedurende 2 jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval. Ook hier is er een maximum voor o.a. tandprothesekosten, brilmonturen en glazen. Er zijn ook nog vaste vergoedingen bij overlijden en bestendige invaliditeit.

De waarborg 'lichamelijke ongevallen' is van toepassing tijdens de activiteiten en tijdens alle verplaatsingen van huis naar de plaats van het gebeuren en terug, zowel tijdens individuele als groepsverplaatsingen.

C. Plots hartfalen en beroerte (alleen op sportactiviteiten).
De waarborgen zijn:
Wat te doen bij een ongeval?
  1. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de voorzitter of de secretaris van ZVO. Samen worden de identiteit van het slachtoffer, van zijn vertegenwoordigers (ouders), omstandigheden van het ongeval, getuigen, enz´┐Ż verzameld.
  2. Deze gegevens worden per computer (extranet) via de federatie Sporta naar Ethias verstuurd.
  3. Van zodra het dossier bij Ethias is toegekomen wordt het dossiernummer toegekend. Het slachtoffer van het ongeval krijgt van Ethias de bevestiging van de aangifte met het dossiernummer, behandelende bediende, in te vullen doktersattest, enz... toegestuurd. De clubsecretaris kan ook deze correspondentie over het dossier opvolgen.
  4. De onkostennota’s kan je dan zelf rechtstreeks naar Ethias opsturen. Bij de eerste nota’s die je verstuurt, stuur je ook het ingevulde doktersattest mee. Vergeet niet op al je correspondentie steeds het dossiernummer te vermelden.
Hoe kan je Ethias bereiken?

Ethias verzekeringen
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt