ZVO

Zwemclub de Valkaart Oostkamp vzw

Onze vereniging is een vzw, dit betekent dat we een rechtspersoon zijn en de vereniging in eigen naam kan handelen. Dit betekent ook dat de leden persoonlijk niet gebonden zijn door de vereniging voor zover er geen ernstige fouten zijn gemaakt. Concreet betekent dit onder andere dat schulden gemaakt door de vzw nooit aan de leden kunnen doorgerekend worden, en bestuurders van de vzw ook niet persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden indien zij de vzw beheerden als een wat men noemt 'goede huisvader'.

De naam is Zwemclub de Valkaart Oostkamp vzw, afgekort ZVO vzw. Die wordt geleid door een Raad van Bestuur die bestaat uit 4 Bestuurders. Daarnaast heb je ook de wettelijke of werkende leden, bij ons zijn dat de bestuursleden van de club. Die werkende leden vormen samen met de 4 bestuurders de Algemene vergadering. En tenslotte heb je ook nog de toegetreden leden, en dat zijn al onze aangesloten zwemmers en zwemsters.

Zo’n vzw heeft ook een aantal verplichtingen. Zo hoor je Statuten te maken, dit is een opeenvolging van een aantal artikels die een aantal wettelijk vereiste gegevens bevatten en ook omschrijven wat je vereniging is, wat ze doet en hoe ze bestuurd wordt. Die statuten moeten openbaar gemaakt worden via publicatie in het Belgisch Staatsblad. Onze statuten vind je terug op deze link.
Naast statuten bestaat er ook nog een intern Huishoudelijk Reglement dat de huishouding tussen bestuur, trainers en leden regelt. Als vzw hoor je ook jaarlijks je boekhouding openbaar te maken. Dit houdt in dat je de jaarrekening van het voorbije boekjaar en de begroting voor het volgende jaar hoort neer te leggen bij de Rechtbank van Koophandel.

Veel theorie, waarvan je enkel hoort te onthouden dat je lid bent bij een vereniging die het vzw-statuut heeft, en geleid wordt door een aantal bestuurders

Wat gebeurt er met de ledengegevens??

Je persoonsgegevens worden verwerkt door ZVO – Zwemclub de Valkaart vzw, Patersonstraat 26 te 8020 Oostkamp, contact info@zvo.be. Dit opslaan en verwerken dient voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van je inschrijving en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. Het kan ook gebeuren dat tijdens onze zwemtrainingen of activiteiten wordt gefilmd of foto’s worden genomen. Dit gebeurt steeds i.f.v. didactische doeleinden en/of clubpromotie (Nieuwsbrief, website, verslag ...).

Via info@zvo.be kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en waar ze worden opgeslagen. Je kan ze inzien en ze verbeteren, laten schrappen of vragen om ze over te dragen. Wij houden enkel bij wat nodig is voor onze eigen administratie en wat wij moeten doorgeven naar externe instanties, de gemeente, de federatie, verzekering.

Wij geven onze gegevens nooit door naar commerciële organisaties en moest het gebeuren dan zullen wij jou daar vooraf steeds uitdrukkelijk je toestemming voor vragen. Op dat ogenblijk kan je vragen dat wij je gegevens niet gebruiken voor dergelijke doeleinden.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens kan je vinden in bijgaande privacyverklaring.