Trainingen

Jongeren (middelbare schoolkinderen)

De groep wordt ingedeeld in niveaugroepen. Afhankelijk van je niveau kom je in een bepaalde groep terecht. We proberen gedurende dat jaar het niveau op te krikken.

Deze groep traint op:

Sluitingsdagen zwembad:

Op de jaarkalender kan u zien wanneer het zwembad gesloten is en wanneer er dus geen zwemtraining is: ZVO-kalender

Enkele weetjes: