Trainingen

Jeugd (lagere schoolkinderen)

De groep wordt ingedeeld in niveaugroepen. Afhankelijk van je niveau kom je in een bepaalde groep terecht. We proberen gedurende dat jaar het niveau op te krikken. Concreet hebben we per groep volgende doelstellingen: Deze groep traint op:

Sluitingsdagen zwembad:

Op de jaarkalender kan u zien wanneer het zwembad gesloten is en wanneer er dus geen zwemtraining is: ZVO-kalender

Enkele weetjes: