Archief

Brand Chirolokalen Steenbrugge

Verslag

Beste Chirosympathysant,

Op vrijdagmorgen 5 januari 2007 werden wij geconfronteerd met een felle brand in onze lokalen gelegen in de Sint-Trudostraat te Steenbrugge.

Tussen twee en drie uur braken dieven in ons oudste Chirolokaal, lokaal dat er al meer dan 30 jaar staat. Na ons eerst beroofd te hebben van een cd-speler, een mengpaneel en de luttele som van 50 euro vonden ze het ook nog nodig om ons gebouw in brand te steken. De gevolgen waren catastrofaal. Het Chirolokaal werd volledig verwoest. Enkel de buitenmuren staan nog recht.

Maar door de enorme hitte en rook werd ook ons nieuw Chirolokaal verwoest. De brandweer moest het nieuwe dak openbreken, de isolatie was volledig verschroeid vensters gesprongen, lampen gesmolten, alles zit onder centimeters roet. De schade is enorm kortom een ramp.

Na jaren van werk was het nieuwe lokaal voor 99% afgewerkt. In het kerstverlof werd er duchtig gewerkt, gekuist, gemetst, verwarming en waterleiding werd op punt gezet.

In enkele uren tijd werd het levenswerk van tientallen vrijwilligers, sympathisanten, oud-leiding, leiding en een honderdtal Chiroleden letterlijk met de grond gelijk gemaakt.

Met pijn in het hart zagen we toen het klaar werd dat de ravage enorm was. Niets, maar dan ook niets van de inboedel was nog bruikbaar, een tiental fietsen van de Chiroleden lagen gesmolten op de grond.

Maar wie gedacht had dat de Chiro van Steenbrugge zich hierdoor zou laten uittellen heeft het bij het verkeerde eind.

WE WILL SURVIVE!!!!!!!!!! We sloegen reeds de handen in elkaar en staan scherper dan ooit . We zullen terugvechten om de Chirojeugd van Steenbrugge weer een goed onderkomen te garanderen.

Iedere hulp is welkom zowel daad als financieel.

U kunt ons financieel steunen door te storten op 000-0150728-87 met de vermelding van gift WG0210. Op aanvraag ontvangt u een fiscaal attest.

Uit naam van onze Chirofamilie danken we u reeds voor u steun.

Het Chiroteam

Meer inlichtingen kunt u verkrijgen bij Ghyoot Wim op het nummer 0477/68.93.24